คุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่เชิงรุก แจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทน

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่เชิงรุก แจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณีเหตุสลายการชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊ส ทำให้ผู้สื่อข่าวถูกประทัดได้รับบาดเจ็บ 3 ราย

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สน.ดินแดง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (เชิงรุก) ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าพบ นายวราพงศ์ (ขอสงวนนามสกุล) (สื่อมวลชน) จากกรณีเหตุสลายการชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊ส ทำให้ผู้สื่อข่าวถูกประทัดได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 บริเวณแยกดินแดง เพื่อแจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา การฟ้องคดีทางแพ่งฐานละเมิด และการขอรับความช่วยเหลือทางด้านคดีจากกองทุนยุติธรรม โดยกองพิทักษ์สิทธิฯ จะดำเนินการประสาน สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย คือ นายฉัตรอนันต์ (ขอสงวนนามสกุล) (สื่อมวลชน) และนายสันติ (ขอสงวนนามสกุล) (สื่อมวลชน) ยังไม่สะดวกยื่นคำขอรับค่าตอบแทน และจะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าพบในภายหลัง

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ (ส่วนกลาง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 “เราพร้อมยืนเคียงข้าง “ผู้บริสุทธิ์” และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม”