ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา แนวทางการศึกษาต่อ และ โอกาสในสายงานด้านแฟชั่นหลังเรียนจบ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัม

Read more

เตรียมตัวช้อปกับแฟชั่นแบรนด์ดังในหน้าร้อนนี้

อัพเดตเทรนด์แฟชั่น 1

Read more