อีมิแน้นท์แอร์ มอบเครื่องปรับอากาศให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบพร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติในการมอบเครื่องปรับอากาศ ในงาน The Best of DSD ก้าวสู่ Thailand Soft Power ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย ที่ดำเนินการมากว่า 46 ปี มุ่งมั่นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาตลอด โดยการมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่กรมพัฒนาฝืมือแรงงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมพัฒนาฝืมือแรงงานได้ใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนต่อไ