อีมิแน้นท์แอร์

“อีมิแน้นท์แอร์” มอบเครื่องปรับอากาศให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีมิแน้นท์แอร์

คุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติในการมอบเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดย บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย ที่ดำเนินการมากว่า 45 ปี มุ่งมั่นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาตลอด โดยการมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่กรมพัฒนาฝืมือแรงงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้กรมพัฒนาฝืมือแรงงานได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป