“อาทร่วมใจ ไล่ยุงร้าย สู้ภัยไข้เลือดออก”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“อาท” ต่อเนื่องกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก

โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 มิถุนายน พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 24,090 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 36.40 เสียชีวิต 20 ราย และจำนวนผู้ป่วย 2566 มากกว่าปี 2565 ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 3 เท่า

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGUE DAY) บริษัทเอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกพร้อมกันทั่วประเทศกับ 4 ภาค 4 จังหวัด ในโครงการ “อาทร่วมใจ ไล่ยุงร้าย สู้ภัยไข้เลือดออก” โดยนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองว่ามีความปลอดภัยที่ช่วยในการป้องกันยุงและแมลง ได้แก่ อาทพลัส ยาจุดกันยุง และโอเอซิส โลชั่นทากันยุง รวม 21,050 ชิ้น แจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันตัวเองหรือป้องกันชุมชนให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งเรายังคงสานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญในการรู้จักวิธีป้องกันตัวเอง ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะใช้เวลา 5 ปี ในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยให้“ไข้เลือดออกเป็นศูนย์ Zero Dengue Fever”

กิจกรรมดังกล่าว นำทีมโดย นายเค็นทาโร ซาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอิร์ท คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น และประธานบริษัท เอิร์ท ประเทศไทย จำกัด
พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และร้านค้าในพื้นที่
-โรงพยาบาลแม่สะเรียง และสำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียงเป็นอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยและมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงสุดในประเทศไทย จากสถิติย้อนหลังไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา)
-โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ
-โรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย และเทศบาลนครขอนแก่น, โรงพยาบาลขอนแก่น

#อาทพลัส #ยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาทขยับ #Likeอาทไร้ยุง #โอเอซิสสูตรธรรมชาติ #โอเอซิสโลชั่นกันยุง #โอเอซิสหอมได้ไล่ยุงด้วย