มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน

ไนซ์ “ชลธิชา แก้วบุตรดี” คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023

Beauty ข่าวประชาสัมพันธ์

มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน

ไนซ์ “ชลธิชา แก้วบุตรดี” คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023
หนุนท่องเที่ยวปาย ต่อยอดชุดผ้าทอ ผ้าไทย กลุ่มชาติพันธุ์
สู่สายตาคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลก

ไนซ์ “ชลธิชา แก้วบุตรดี” คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 รับรางวัลรวมมูลค่า 1 แสนบาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย จากบอสใหญ่มีน“สุทิยา ตาปนานนท์” แห่งยูนิทรัย เดินหน้ายกระดับการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวปาย ชูเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ผ้าทอ ผ้าไทยนวัตวิถี วัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสและต่อยอดบทบาทสตรีของแม่ฮ่องสอน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน นางสาวสุทิยา ตาปนานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด มิสแกรนด์
แม่ฮ่องสอน 2023 และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิทรัย จำกัด

เปิดเผยว่า ภูมิใจและรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติได้รับลิขสิทธิ์เป็นปีที่ 6 ให้ดำเนินการจัดงานประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023
เพื่อคัดเลือกและเปิดโอกาสให้สาวงามจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความประพฤติ กิริยา มารยาท ความสวยงามมีบุคลิกภาพ ความสามารถ ความรู้ ความมั่นใจ ไหวพริบปฏิภาณเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและช่วยส่งเสริมและต่อยอดสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าชิงมงกุฎอันทรงเกียรติของเวทีมิสแกรนด์
ไทยแลนด์ 2023 และก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติในเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่น แนลตามลำดับ

สำหรับการประกวดปีนี้มีสาวงามผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 สาวงามและได้ร่วมกิจกรรมกับกองประกวดในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทุกกิจกรรมมีการผสมผสานการร่วมสร้างประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนางานฝีมือและศักยภาพให้กับชุมชน ได้สัมผัสนวัตวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวแม่ฮ่องสอนและพี่น้องกลุ่ม 13 ชาติพันธุ์ประกอบด้วยและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนางานฝีมือและสร้างรายได้ให้กับชุมชน อาทิ งานศิลปหัตถกรรม ผ้าทอ ผ้าไทย เครื่องประดับ และเดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อำเภอปาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระสุพรรณกัลยาที่วัดน้ำฮู,หมู่บ้านสันติชล, จุดชมวิวหยุนไหล, สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายและทำกิจกรรมที่ถนนคนเดินปาย

สำหรับวันการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเกียรติจากนายศรัณยู มีทองคำ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจาก มารีม่า สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม Miss Tourism
International 2022 และ และหนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้ รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ร่วมงาน ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ฮ่องสอน

“การจัดงานครั้งสำคัญนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วนในฐานะผู้อำนวยการกองประกวด โดยมีเป้าหมายสำคัญและผลสำเร็จ
คือต้องการมุ่งเน้นความต่อเนื่องในการส่งเสริมและใช้เวทีนี้เพื่อนำเสนอความโดดเด่นเผยแพร่เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแม่ฮ่องสอน ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ฝีมือด้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ โอทอปนวัตวิถี ที่มีความสวยงาม โดดเด่น ไม่ให้สูญหายคงอยู่เป็นอัตลักษณ์คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีเชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงอาหารพื้นเมืองที่มีเสน่ห์สู่สายตาคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกผ่านงานประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ ” นางสาวสุทิยา กล่าว

สรุปผลการตัดสินมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023
ผู้ที่ได้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 ได้แก่ ไนซ์ “นางสาวชลธิชา แก้วบุตรดี” ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8 อายุ 25 ปี ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนันทิยา ปันตา ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6 อายุ 18 ปี ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววัชรมน ปัญญา ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7 อายุ 17 ปี ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่ง “ขวัญใจชาวแม่ฮ่องสอน” ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย และตำแหน่ง“ชุดไตสวยงาม” ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
  • รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวชญาดา ปติเขมวัฒน์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2 อายุ 16 ปี ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
  • รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาวคารีน่า คารียอร์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 9 อายุ 18 ปี ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย

โดยผู้ชนะการประกวดและรองทั้ง 4 ท่าน จะต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับกองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมงกุฎและสายสะพายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 ทางกองประกวด มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอนฯ จะยกกรรมสิทธิ์ให้เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี

นอกจากนี้ภายในงานได้มีการประกาศแต่งตั้ง Young Grand Maehongson 2023 ให้กับ ด.ญ.ก้านตอง วัฒนา และ ขวัญใจ Young
Grand Maehongson ประจำปี 2023 ได้แก่ ด.ญ.ปาริศา โปโล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และซึมซับศิลปะวัฒนธรรม
และศิลปะหัถตกรรม ผ้าทอ ผ้าไทย รวมทั้งให้เยาวชนกล้าแสดงออกได้พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมสังคมอีกด้วย