ร่วมประกวดแต่งเพลง, ร้องเพลง, และการแสดงวงดนตรี “บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินด้วยบทเพล

ข่าวประชาสัมพันธ์

“บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์”
รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินด้วยบทเพลง
ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้มีความสามารถด้านดนตรี ร่วมประกวดแต่งเพลง, ร้องเพลง, และการแสดงวงดนตรี ในเวทีมิวสิกอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์

“บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์”
ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล รวมกว่า 50 รางวัล
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
** การสมัครประกวด “ประเภทการแต่งเพลง”
1. ผู้ที่ต้องการสมัครแข่งขันประเภทการแต่งเพลง ต้องใช้ทำนองเพลง (melody) โจทย์เพลงที่กำหนดให้
โดยสามารถเข้าไปเลือกทำนองเพลง (melody) ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/THMELODY เพื่อนำไปแต่งบทเพลงใส่เนื้อร้องให้ตรงกับทำนอง
2. ในกรณีที่ผู้แข่งขันสามารถประพันธ์ทำนองได้ด้วยตนเอง สามารถส่งผลงานที่ประพันธ์คำร้องและทำนองของตนเองเข้าร่วมแข่งขันได้ด้วย
3. ส่งพร้อมแนวความคิดของการเขียนเพลง
4. กรอกข้อมูลในใบสมัคร และอัพโหลดเนื้อเพลง พร้อมแนวความคิดในรูปแบบไฟล์ PDF
*แต่ละคนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันแต่งเพลงรอบแรก
1. เนื้อหาและความหมายของเพลง
2. อักขระวิธีในการเขียนเนื้อเพลง
3. ความคิดสร้างสรรค์
ลงทะเบียนประเภทการแต่งเพลงได้ที่
https://bit.ly/lyricsFTH
ดาวน์โหลดทำนองเพลงได้ที่
https://bit.ly/THMELODY
** การสมัครประกวด “ประเภทการขับร้อง”
1. เลือกเพลงจากโจทย์เพลงด้านล่างนี้ 1 เพลง
– เพราะเธอคือประเทศไทย
– รักเธอประเทศไทย
– เธอผู้ไม่แพ้
– ของขวัญจากก้อนดิน
– คนไทยรักกัน
– ศรัทธา : หิน เหล็ก ไฟ
– อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
– แผ่นดินของเรา
– กำลังใจ
– บ้านเกิดเมืองนอน
2. ขับร้อง cover เพลงที่เลือกในสไตล์ของตัวเอง บันทึกเป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอ (เป็นการขับร้องแบบเดี่ยว)
3. กรอกข้อมูลในใบสมัคร และอัพโหลดคลิปเสียงหรือวิดีโอการ cover
*แต่ละคนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนนรอบแรก
1. คุณภาพเสียงและเทคนิคการร้อง
2. ความถูกต้องและความพร้อมเพรียงในการแสดงของทำนอง เนื้อร้อง และจังหวะ
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการร้อง
ลงทะเบียนประเภทการขับร้องได้ที่ :
https://bit.ly/singleFTH
** การสมัครประกวด ประเภทวงดนตรี
1. เลือกเพลงจากโจทย์เพลงด้านล่างนี้ 1 เพลง
– เพราะเธอคือประเทศไทย
– รักเธอประเทศไทย
– เธอผู้ไม่แพ้
– ของขวัญจากก้อนดิน
– คนไทยรักกัน
– ศรัทธา : หิน เหล็ก ไฟ
– อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
– แผ่นดินของเรา
– กำลังใจ
– บ้านเกิดเมืองนอน
2. บรรเลงดนตรี cover เพลงที่เลือกในสไตล์ของตัวเอง บันทึกเป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอ (แต่ละวง ต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
3. กรอกข้อมูลในใบสมัคร และอัพโหลดคลิปเสียงหรือวิดีโอการ cover
*แต่ละวงสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
เกณฑ์การให้คะแนนรอบแรก
1. ทักษะทางดนตรี
2. ความถูกต้องและความพร้อมเพรียงในการแสดงของทำนอง เนื้อร้องและจังหวะ
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
ลงทะเบียนประเภทวงดนตรี
https://bit.ly/bandFTH
…………….
มาร่วมกันสร้างบทเพลงแห่งความหมาย ปลูกฝังความดีให้เกิดความรักและความสามัคคีในสังคมไทยต่อไป
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
FB : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์
#บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร #เพลงพระราชนิพนธ์ #ประกวดร้องเพลง #ประกวดแต่งเพลง #ประกวดเล่นเพลง #ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.