ชลิต อินดัสทรีฯ ทำบุญบริษัทประจำปี ส่งเสริมพุทธศาสนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลิต อินดัสทรีฯ ทำบุญบริษัทประจำปี ส่งเสริมพุทธศาสนา 

พระสิริธีรคุณ (เจ้าคุณพรหมา ชยานนฺโท) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานทำบุญประจำปี 2565 ของบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ซึ่ง นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์  “POP”  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสุชญา-นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมใจทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้บริษัทได้เจริญกิจการก้าวหน้า และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร พนักงานในองค์กร ให้มีกำลังใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ณ โรงงานบริษัทชลิต อินดัสทรีฯ บางแค กรุงเทพฯ