โครงการ 400+ Schools Reinvent บ่มเพาะครูสู่นักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล. ร่วมกับ iMAKE Innovation และพันธมิตร ทำโครงการ Engineering PathwayUpskills ครูและนักเรียน ให้โรงเรียนทั่วประเทศหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (AIoT) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรได้แก่  iMAKE Innovation สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม  , Success Robotics, Deaware, HIP, Fortune Town, EasyRiceอีซี่ไรท์ และ Imagineering Education

จัดทำโครงการ 400+ schools Reinvent โครงการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาครู นักเรียนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการอบรมครูในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี UPSKILLS – RESKILLS – NEWSKILLS  โดยโครงการไม่ได้เป็นเพียงแค่การอบรม แต่ทีมผู้พัฒนาหลักสูตรตั้งใจที่จะทำให้ครูผู้สอนสามารถนำไปสอนได้จริง โดยได้พัฒนา เอกสารประกอบเรียนการสอน, Digital Platform และ สื่อที่คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยสอนได้จริง จนทำให้โครงการที่แรกเริ่มจาก 100 โรงเรียน ได้รับการตอบรับด้วยดีมีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ
และในโครงการต่อไปก็จะเป็นการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะเข้าค่ายเพื่อเน้นเป้าหมายของการเก็บ Portfolio เลือกเรียนต่อในอนาคตหรือ Engineering pathway นั่นเอง และจะต่อด้วยโครงการอบรมสำหรับครูชั้นประถมศึกษา และสำหรับมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีหัวข้อที่น่าสนใจเช่น AIเอไอ   IoT Roboticsโรโบติก  AR-VR Coding  Drone โดยการอบรมดังกล่าว จะพัฒนาให้สามารถต่อยอดสู่การแข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก Global Brands เช่น Arduino Education, Makeblock,ClassVR และ Droneblock, เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

โดยเป้าหมายของโครงการทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะช่วย UPSKILLS –  RESKILLS– NEWSKILLS ให้กับครูในโรงเรียนทุกสังกัดให้สามารถพัฒนาให้นักเรียนให้นำความรู้ไปใช้ได้จริง โครงการนี้ก็จะสามารถช่วย UPSKILLS ให้นักเรียนได้มากทีเดียว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสามารถช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศได้และหากผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาเยาวชนไทยในด้านเทคโนโลยี  และมีความประสงค์จะสนับสนุนโครงการ เพื่อให้สามารถกระจายความรู้ได้มากขึ้น ทางโครงการก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะโครงการนี้ สจล. และ พันธมิตร ไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด โดยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโดยการสนับสนุนชุดสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่จะเข้าร่วมอบรมได้  

ติดตามโครงการได้ที่  
Faceboo Pageเฟสบุ๊คเพจ :
School of Engineering,KMITLสคูลออฟเอ็นจิเนียริ่ง เคมิตร
iMAKE Innovation ไอเมค อินโนเวชั่น
Imagineering MakeX Thailand อิมเมจิเนียริ่ง เมคเอ๊กซ์ ไทยแลนด์
สำหรับโรงเรียนก็ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามและสมัครเข้าโครงการได้ที่ 02-3312729-30