งานเปิดตัว “สื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็ก”

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดตัว “สื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็ก”

ในวาระครบรอบ 40 ปี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาออนไลน์เปิดตัว
“สื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็ก” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำคลิปวิดีโอตัวฉันเป็นของฉัน
ไปใช้ในการทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ

ผู้สนใจสามารถ download
คลิปวิดีโอ ได้ที่ www.feelingyesnothailand.com เปิดตัวสื่อบอร์ดเกม Safety Ranger
หรือเกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย

ผู้เข้าร่วมงานเสวนาลงชื่อลุ้นรับสื่อบอร์ดเกม
สนใจสแกน QR-CODE ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 555 0035