เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลัง เอเชีย เอรา วัน ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด 19 เดินหน้ามอบชุดตรวจโควิด 19 ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด นำโดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ร่วมร้อยเรียงความดีส่งมอบชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit) จำนวน 2,000 ชุด มูลค่ารวม 353,100 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำไปใช้ในการเร่งตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชนเขตราชเทวี และแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนส่งต่อไปยังศูนย์พักคอยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เจ้าพระยา โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร (ที่ 4 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็ว ๆ นี้

###