เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K.

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ความสุขในแบบของตัวเอง ช่วงอยู่บ้านกับสถานการณ์โควิด-19 เพียงแค่อัดคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพ ซึ่งการประกวดนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนคุ้นชินทำกันเป็นประจำอยู่แล้วในช่วงเวลาว่าง หากท่านใจสนใจก็ลองสมัครแล้วแชร์คลิปและภาพถ่ายเข้ามากันเยอะๆ โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้
————————————————————————————————————————————————————
ประเภทคลิปวิดีโอ
1. หัวข้อการประกวด
ความสุขและสนุกจากการทำกิจกรรมนันทนาการตอนกักตัวอยู่บ้าน
โดยเลือกอัดคลิปจากกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
การฝีมือและศิลปหัตถกรรม
เกม กีฬา และการละเล่น
ดนตรีและร้องเพลง
งานอดิเรก
เต้นรำ
กิจกรรมอาสาสมัคร
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
3. รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 10,000. บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 7,000. บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000. บาท
รางวัล Popularity คลิปยอดนิยม ด้วยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุด 10 อันดับ
อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000. บาท
อันดับ 2-10 จำนวน 10 รางวัล รับ MINI DRONE ติดกล้องบังคับวิทยุ
รางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล รับ Action camera Full
HD 1080P
รางวัล โดนใจกรรมการ จำนวน 20 รางวัล รับ ลำโพงบลูทูธไร้สาย
4. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
แนวคิดและเนื้อหา (30 คะแนน)
เทคนิคการนำเสนอ (30 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์ (40 คะแนน)
5. การคัดเลือกผลงาน
คณะกรรมการจากสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
เป็นผู้คัดเลือกผลงาน
6. กติกาและเงื่อนไข
ส่งผลงานการประกวดความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาทีโดยไม่จำกัดรูปแบบ
วิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แชร์บนแฟนเพจ Recreation Plus
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภทกิจกรรมนันทนาการ
(1 ประเภทกิจกรรม ต่อ 1 คลิปวิดีโอ) โดยไม่จำกัดจำนวน
เป็นคลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจาก
บุคคลท่านนั้นด้วย
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักนันทนาการ
กรมพลศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ
เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้อง
ไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการ
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วน
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่สื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร
และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท
————————————————————————————————————————————————————
ประเภทภาพถ่าย
1. หัวข้อการประกวด
ความสุขและสนุกจากการทำกิจกรรมนันทนาการตอนกักตัวอยู่บ้าน
โดยเลือกถ่ายภาพจากกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
การฝีมือและศิลปหัตถกรรม
เกม กีฬา และการละเล่น
ดนตรีและร้องเพลง
งานอดิเรก
เต้นรำ
กิจกรรมอาสาสมัคร
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
3. รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 7,000. บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000. บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000. บาท
รางวัล Popularity ภาพถ่ายยอดนิยม ด้วยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุด
10 อันดับ
อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000. บาท
อันดับ 2-10 จำนวน 10 รางวัล รับ Smarch Band
รางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล รับ รถบังคับวิทยุ
Remote Control
รางวัล โดนใจกรรมการ จำนวน 20 รางวัล รับ ลำโพงบลูทูธไร้สาย
4. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
การนำเสนอ (40 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์ (60 คะแนน)
5. การคัดเลือกผลงาน
คณะกรรมการจากสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นผู้คัดเลือก
ผลงาน
6. กติกาและเงื่อนไข
ส่งภาพถ่ายขณะทำกิจกรรมนันทนาการ ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบ
แชร์บนแฟนเพจ Recreation Plus พร้อม caption บอกถึงประโยชน์
และคุณค่าของการทำกิจกรรมนันทนาการ และเชิญชวนให้ทำกิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้ทุกประเภทกิจกรรมนันทนาการ
(1 ประเภทกิจกรรม ต่อ 1 ภาพ) โดยไม่จำกัดจำนวน
เป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
กรณีเป็นภาพถ่ายบุคคลอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักนันทนาการ
กรมพลศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ ภาพถ่าย
ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด
กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึง
แหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ
ทั้ง สิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่สื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร
และเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท
————————————————————————–
————————————————————————–
การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
รับสมัครและส่งผลงาน 5 ก.ย.64 – 31 ต.ค.64 ประกาศผล 5 พ.ย.64
1. กดติดตามและถูกใจ แฟนเพจ Recreation Plus และโพสแชร์คลิปวิดีโอ
หรือ ภาพถ่ายผลงานบนหน้าแฟนเพจ Recreation Plus :
https://bit.ly/3jO5JJf เมื่อโพสมาแล้วคลิปหรือภาพถ่าย
ของคุณจะไปอยู่ในหัวข้อ ชุมชน ของเพจ เมื่อทีมงานตรวจสอบความ
ถูกต้องเรีบร้อยจะ แชร์ลงหน้าแฟนเพจ
2. ส่งหลักฐานประวัติผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทาง
อินบ็อกข้อความ แฟนเพจ Recreation Plus ได้แก่
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 ที่อยู่ปัจจุบัน-เบอร์โทรติดต่อ
2.3 ลิงค์ url คลิปวิดีโอหรือภาพถ่าย ที่แชร์ไว้บนหน้าแฟนเพจ
Recreation Plus
หมายเหตุ คณะกรรมจะพิจารณาตัดสินผลงานที่เข้าร่วมประกวดเฉพาะท่านที่ดำเนินการ ตามข้อ 1.และข้อ 2. ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
————————————————————————————————————————————————————
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (PDF) : https://bit.ly/3yIgEss
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox : https://bit.ly/3tiNm2y
HOT LINE : 091-7024884
website : www.recreationplus-dpe.com
เพจ Recreation Plus : https://bit.ly/3jO5JJf
————————————————————————————————————————————————————
URL ของกิจกรรม https://fb.watch/7YubDxVVWH/