CIM DPU ชี้ตลาดสมุนไพรโตต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้าน ส่งผลตลาดต้องการบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น เหตุใช้สมุนไพรต้องมีความรู้

CIM DPU ชี้ตลาดสมุนไ

Read more

เอเชีย เอรา วัน มอบอาหารปรุงสุกจากโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด 19” ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลี

          กรุงเทพมหา

Read more