TalentMind ปรับกลยุทธ์ใหม่ให้ผลิตภัณฑ์บุกธุรกิจในเอเชีย

TalentMind ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และ
แพลตฟอร์มเพื่อบุกธุรกิจในเอเชีย

แพลตฟอร์ม TalentMind รุ่นใหม่มีซอฟต์แวร์การจัดการผู้สมัครที่มีการวิเคราะห์และการคัดเลือกด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI)

พร้อมการจับคู่ผู้สมัครกับบทบาทที่มีประสิทธิภาพประเทศไทย – 22 พฤษภาคม 2561 – TalentMind ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AnyMind Group และเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลได้ประกาศปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับแพลตฟอร์มหลักให้เข้ากับบริษัทในเอเชียมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจทรัพยากรบุคคล (HR) และผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรสามารถปรับปรุงขั้นตอนการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางแพลตฟอร์มเดียว

TalentMind เปิดตัวแพลตฟอร์มครั้งแรกในเดือนมกราคมปี พ. ศ. 2561 โดยนำเสนอในฐานะโซลูชันการสรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว แต่ TalentMind ปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการผู้สมัครที่รวมเข้ากับการตรวจคัดกรองผู้สมัครด้วยการขับเคลื่อนของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความสามารถในการจับคู่บทบาทและตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งผู้สมัครและบริษัทเพื่อให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจในเอเชีย “การสนทนากับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรในตลาดเอเชียหลายแห่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการและโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือการจับคู่ทั้งผู้สมัครและบริษัทที่มีประสิทธิภาพและความต้องการที่จะมีโซลูชันแบบครบวงจรด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่ครอบคลุมการสรรหาบุคลากรทั้งหมด จากการจัดหาและคัดกรองผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้บริหารของกระบวนการสรรหาผู้สมัคร Sho Kondo หัวหน้า
TalentMind กล่าวแพลตฟอร์ม TalentMind ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับและออกแบบลำดับขั้นตอนในการสรรหา ซึ่งทำให้ฝ่ายบุคคล(HR) และผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรสามารถประเมิน,จัดการและพัฒนาแผนการจ้างงานเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สมัคร TalentMind ยังสามารถรวมเข้ากับบอร์ดงานและเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการจ้างงานของตนได้อย่างเต็มที่โดยผ่านทางแพลตฟอร์มเดียวแพลตฟอร์มนี้จะถูกเสริมและพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI)
และเครื่องมือเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถจับคู่ข้อมูลประจำตัวผู้สมัคร,บุคลิกภาพและความสนใจของผู้สมัครกับข
อบเขตงานความต้องการตามบทบาทและวัฒนธรรมองค์กรได้ ผู้ใช้จะได้รับคะแนนจากผู้สมัครพร้อมด้วยเหตุผลและตรรกะที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผ่านขั้นตอนการตัดสินใจด้วยกระบวนการทางความคิดที่สมเหตุสมผล

เราได้เห็นการเคลื่อนไหวตลาดที่ดีสำหรับแพลตฟอร์มและทีมวิศวกรของเรามีความว่องไวและรวดเร็วในการปรับ
ตัวและพัฒนาแพลตฟอร์ม TalentMind เพื่อให้เข้ากับความต้องการของตลาด ขณะนี้เราสามารถปรับตำแหน่ง
TalentMind ให้เข้ากับกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมโดยรวมของเราซึ่งเป็นโซลูชันแบบครบวงจรเพียงผ่านแพลตฟอร์มเดียวสำหรั
บธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น Kosuke Sogo ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group กล่าว TalentMind มีอัตราการการเติบโตของจำนวนลูกค้าผู้ใช้กว่า 100 บริษัท เพิ่มขึ้นกว่า 50% ในทุกเดือนตลอด 5
เดือนที่ผ่านมาและสามารถใช้ได้ทั่วทั้งสิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, กัมพูชา, ฮ่องกง และไต้หวัน

เกี่ยวกับ AnyMind Group

ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ AdAsia Holdings, AnyMind Group ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เป็นบริษัท
แม่ของ AdAsia Holdings, TalentMind และ CastingAsia พร้อมด้วยเครื่องมือจับคู่ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยกรรมสิทธิ์และโซลูชัน Software as a Service (SaaS) แบบครบวงจร โดย AnyMind Group มีเป้าหมายเพื่อให้อุตสาหกรรมธุรกิจสามารถบรรลุถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพได้มากขึ้น ปัจจุบัน AnyMind Group มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และสาขาทั้งหมดจำนวน 11 แห่ง ใน 10 ประเทศพร้อมพนักงานกว่า 290 คน โดยในปี พ.ศ. 2559 AnyMind Group มีรายได้รวมกว่า 12.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 8 เดือนแรกของการดำเนินงานและ 26 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560

เกี่ยวกับ TalentMind TalentMind
เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ที่มีแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวยกระดับประสิทธิภาพในการสรรหาและจ้างงาน ด้าน HR
เพื่อจับคู่โอกาสในการทำธุรกิจ ซึ่งหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนโปรไฟล์ในแพลตฟอร์ม TalentMind แล้ว
นายหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์แล
ะประวัติย่อเพื่อทำความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพ, ศักยภาพความสามารถ และทักษะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ AI
จะถูกนำมาใช้เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับองค์กรให้บริษัทสามารถหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการจ้างงานและวัฒน
ธรรมองค์กรได้ดีที่สุด