เอเชีย เอรา วัน มอบอาหารปรุงสุกจากโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด 19” ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลี

          กรุงเทพมหานคร— นาย เหว่ยเหวย หวง (ที่ 2 จากขว […]

Continue Reading