📣 เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2 “งานเขียนโปรแกรมติดตามกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับ PLC” ระดับ 1

ฟรี‼️ไม่เสียค่าใช้จ่าย 💁🏼‍♀️
หลักสูตรออนไลน์ 💻 7 วัน

📌ระหว่างวันที่ 🗓
19-20 สิงหาคม 2564
26-28 สิงหาคม 2564
10-11 กันยายน 2564

เนื้อหา 👇🏻👇🏻
📒 ระบบการสื่อสารเพื่อต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกับ PLC
📘 กำหนดช่องทางสื่อสารเพื่อติดต่อกับ PLC เช่น พอร์ตอนุกรม RS232, พอร์ตอินเตอร์เน็ต
📕 การกำหนดตัวแปรเพื่อใช้งาน เช่น Input, Output, Timer, Counter, Datamemory ของ PLC
📗 การใช้คำสั่งการแสดงภาพเคลื่อนไหว การใช้คำสั่งพัดลมเคลื่อนไหว
📙 การใช้โปรแกรมจำลองชุดทดสอบ PLC ด้วยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

🏬 รับสมัครบุคลากร SMEs ภาคการผลิต จำนวน 30 กิจการ ( กิจการละ 1 ท่าน 🧑🏻‍💼)
⏰ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-16 ส.ค. 2564

💁🏻‍♀️☎️ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้
📞โทร. 02-430-6871 กด 4 และ 065-985-7319 (อำนาจ/สุภาภร)

💕 สมัครได้ที่!! 👇🏻
https://bit.ly/3yZv5st