ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา แนวทางการศึกษาต่อ และ โอกาสในสายงานด้านแฟชั่นหลังเรียนจบ
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่23 กันยายน 2564 เวลา 16.00 เป็นต้นไป
พร้อมวิทยากรผู้มาให้ความรู้สายงานด้านแฟชั่นหลังเรียนจบ ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับสาขาได้ที่สแกน QR Codeด้านล่างได้เลย
https://www.facebook.com/fsdnews
#FSD
#RMUTK
#เรียนแฟชั่นต้องเรียนที่พระนครใต้
อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/1343497